logo
Fysiotherapie Ulvenhout

 076-5653910
 
 

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie in de eerste lijn richt zich met name op het trainen en begeleiden van mensen met hartaandoeningen (angina pectoris, na hartinfarct) en mensen die een operatie/interventie hebben ondergaan (zoals omleidingen, stent, dotteren).
Dit kan ook als vervolg op een eerder doorlopen revalidatietraject (zoals bij Revant).  
Verwijzing kan via cardioloog, revalidatiearts of huisarts/POH (mits voldoende medische gegevens)