logo
Fysiotherapie Ulvenhout

 076-5653910
 
 

Cardiovasculair risicomanagement

Cardiovasculair risicomanagement richt zich op mensen met een verhoogd risico op hart- en  vaatziekten.
Indien u bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk, een verhoogd cholesterol of overgewicht heeft of u beweegt
weinig en u rookt wellicht nog of er is een combinatie van deze factoren dan is er een verhoogd risico op het
krijgen van hart- en vaatziekten.
Het beweegprogramma dat hiervoor ontwikkeld is, leert u om op een verantwoorde manier te gaan en
blijven bewegen. Bij fysiotherapie Ulvenhout is Rinie Bulkmans speciaal opgeleid om dit programma te kunnen
uitvoeren. Uw begeleiding is dus in goede handen.
Ook voor patiënten met een coronaire aandoening, zoals Angina Pectoris, na PCI (percutane coronaire interventie:
dotteren en/of plaatsen van een stent ), na CABG (bypass) of na een hartinfarct is dit een verantwoord programma.
Voorwaarde is wel dat u eerst heeft deelgenomen aan een hartrevalidatieprogramma.

 

plaatje stenose hart                                                                         plaatje hart loopmannetje