logo
Fysiotherapie Ulvenhout

 076-5653910
 
 

De geriatriefysiotherapeut

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van het lichaam zien afnemen, komen doorgaans in
aanraking met de geriatriefysiotherapeut. Deze heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen
met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met complexe problematiek. Het gaat daarbij niet alleen
om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson of na een
beroerte, al verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom.
De zeventigjarige die bij het tennissen een elleboogblessure oploopt, zal daarentegen bij een algemeen- of een
sportfysiotherapeut terecht komen.

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende
ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun
dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Tot het werk behoort ook het adviseren en begeleiden
van gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Omdat de ziektebeelden veelal als chronische ziekten worden
aangemerkt, vallen de behandelingen in de meeste gevallen binnen de dekking van de basisverzekering.
Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een posthbo-opleiding geriatriefysiotherapie
gevolgd.

Bij Fysiotherapie Ulvenhout is Maurice Verschuren geregistreerd geriatriefysiotherapeut en lid van de Nederlandse
Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie.

 

Ga naar website NVFG