logo
Fysiotherapie Ulvenhout

 076-5653910
076-5659339
 
 

Kinderfysiotherapie

Algemeen
Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd
op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. Uitgaande van de normale motorische en
zintuiglijke ontwikkeling kan de fysiotherapeut eventuele afwijking of achterstand in deze ontwikkeling vaststellen
via verschillende onderzoeken en testen. Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen met een
vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen,
het zenuwstelsel, het houding- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Problemen in
het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind.

 

Spelenderwijs leren bewegen
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt.
Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in
hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen.
Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat
hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

 

Als de ontwikkeling anders verloopt
Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken
en moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing
zijn dat er iets aan de hand is. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem
of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs
of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd. Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van
een kinderfysiotherapeut in te roepen. Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen waardoor het kind
specifieke begeleiding nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren.

 

Bij Fysiotherapie Ulvenhout werkt Daniëlle van Alphen als kinderfysiotherapeut.

 

2011 logo kinderfysiotherapie-breda naar website kinderfysiotherapie-breda