logo
Fysiotherapie Ulvenhout

 076-5653910
 
 

Oncologie fysiotherapie

Oncologie fysiotherapie richt zich op behandeling van mensen met kanker; op de gevolgen van de ziekte zelf
en van de medische behandelingen daarvoor. Het werkgebied van de fysiotherapie is het bewegen en alles wat
daarmee samenhangt. Dat geldt ook voor de oncologie fysiotherapie. Die behandelt dus de gevolgen op het
bewegend functioneren van kanker en medische behandelingen tegen kanker. Men kan dan denken aan
lichamelijke problemen zoals de gevolgen van operaties, schade aan het bewegingsapparaat en hart en longen
door bestraling en chemotherapie en lymfoedeem. Maar er zijn ook algemene klachten, zoals pijn, moeheid,
problemen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden, een veranderd lichaamsbeeld of verminderde
belastbaarheid. Deze algemene klachten hebben vaak een lichamelijke en geestelijke component, die elkaar
beïnvloeden.

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten van
kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat fysiotherapie en met name bewegen een positieve invloed hebben op kwaliteit
van leven, pijn, vermoeidheid, herstel van belastbaarheid en terugkeer in het arbeidproces.  
Fysiotherapie kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte. Leny van Gorkom is aangesloten bij FyNeOn.
FyNeON is een netwerk van fysiotherapeuten die een opleiding hebben gevolgd in de oncologie.

Zie www.fyneon.nlBij Fysiotherapie Ulvenhout is Leny van Gorkom gespecialiseerd oncologie fysiotherapeut.