logo
Fysiotherapie Ulvenhout

 076-5653910
 
 

Tarieven Fysiotherapie Ulvenhout 2021

Fysiotherapie zitting   

€ 39,=

Manuele,-Oedeem-, bekken-, kinderfysiotherapie en geriatrie:  

€ 47,=

Screening ( kort consult)

€ 17,=

Screening, intake en onderzoek

€ 47,=

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 47,=

Fysiotherapeutisch  Consult                       

(Onderzoek met schriftelijke rapportage op verzoek van de arts )

€ 56,=

Lange zitting

€ 47,=

Toeslag behandeling aan huis:

€ 17,=

Toeslag behandeling inrichting

€ 10,=

Eenvoudige rapporten  

€ 39,=

Gecompliceerde rapporten: 

€ 56,=

Kinderfysiotherapeutisch rapport

€ 39,=

Instructie/overleg ouders patiënt

€ 33,=

   Prijswijzigingen voorbehouden!

De praktijk zal voor patiënten die bij gecontracteerde verzekeraars zijn verzekerd, de nota rechtstreeks naar de
verzekeringsmaatschappij sturen.

Patiënten die bij andere maatschappijen zijn verzekerd krijgen aan het eind van de maand de nota, die u dan zelf
moet indienen bij uw verzekeringsmaatschappij. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de betaling binnen de
betalingstermijn, opgenomen in de betalingsvoorwaarden van onze praktijk (binnen 30 dagen).
Voor patiënten die niet voor fysiotherapie verzekerd zijn gelden dezelfde voorwaarden.

Niet nagekomen afspraken worden volledig doorberekend, afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd!