logo
Fysiotherapie Ulvenhout

 076-5653910
 
 

Vergoedingen

Basisverzekering
De behandelingen (zittingen) die door uw fysiotherapeut worden verricht, worden veelal door uw zorgverzekering
vergoed. Wanneer u een chronische indicatie hebt, dan komt u in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering.
Elke Nederlander heeft een basisverzekering.

Er zijn echter een aantal regels:

  1. Een chronische indicatie kan alleen vastgesteld worden door een medicus (huisarts of specialist).
  2. Een chronische indicatie moet voorkomen op de chronische lijst zoals vastgesteld door de overheid.
  3. Op deze chronische lijst staat ook de geldigheidsduur van de vergoeding bij een chronische aandoening vermeld.
  4. De eerste 20 behandelingen moet u zelf betalen òf worden betaald door uw aanvullende verzekering
    mits u die heeft.

Er is nogal eens verwarring over het begrip chronisch. De specialist zegt bijvoorbeeld dat uw ziekte chronisch is
en dat u langdurig door een fysiotherapeut moet worden behandeld. De vergoeding van deze behandeling is
echter een zaak van u en uw verzekering waar bovenstaande regels voor gelden.


Aanvullende verzekering
Alle andere aandoeningen, die niet op de chronische lijst voorkomen, worden vergoed door uw aanvullende
verzekering, mits u die heeft.

Let dus goed op of u voldoende verzekerd bent en houdt u er rekening mee dat u bij onvoldoende verzekering,
zelf moet betalen. Uw fysiotherapeut kan u altijd inlichten over het aantal behandelingen en de vergoedingen
waar u recht op hebt. U blijft natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk voor de betalingen van uw behandelingen.


De rekening
Met bijna alle zorgverzekeringen heeft Fysiotherapie Ulvenhout een contract zodat wij de vergoeding voor uw
behandeling rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. U krijgt in dat geval van ons dus geen rekening.
Indien er geen aanvullende verzekering is, worden de kosten bij u als patiënt in rekening gebracht.