Kinderfysiotherapie

Kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek spelenderwijs. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt het af van het gebruikelijke.

Bij baby’s of zuigelingen kan bijvoorbeeld weinig kracht hebben, overstrekken, moeite hebben met omrollen duiden op een probleem. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is.

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen door een beperking of een probleem met bewegen moeilijker met vriendjes meedoen aan fysieke activiteiten die passen bij hun leeftijd (klimmen, klauteren, voetballen, fietsen, touwtje springen, etc.). Daardoor kunnen ze zich onzeker gaan voelen en bijvoorbeeld ook minder goed meekomen op school.

 

Een vertraagde of afwijkende ontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld:

– niet goed zien of horen,

– niet goed werkende organen (bijvoorbeeld hart of longen),

– een niet goed functionerend zenuwstelsel,

– een verkeerde houding,

– lichamelijke beperkingen of

– te weinig bewegen.

Kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling, hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

 

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. Met behulp van testen en andere onderzoeken kan een eventuele afwijking of achterstand in ontwikkeling worden vastgesteld.

 

Bij Fysiotherapie Ulvenhout werkt Daniëlle van Alphen als kinderfysiotherapeute.

Call Now Button