Parkinson

Parkinson is een ziekte waarbij zenuwcellen in uw hersenen in snel tempo afsterven. Het uit zich vaak in de vorm van een bewegingsstoornis, zoals trillende handen, stijve spieren, maskergezicht, schuifelend lopen, niet kunnen afremmen, evenwichtsproblemen en te weinig of traag bewegen. Maar ook depressies, opeens vastgenageld staan aan de grond of geen initiatief meer tonen kunnen symptomen zijn. Het treft mannen en vrouwen, jong en oud.

 

De behandeling en begeleiding bij Parkinson vragen om een hele specialistische en deskundige aanpak. Daarbij moet telkens opnieuw gekeken worden naar de behoeften en de wensen van degene met Parkinson en de naasten.

 

Bij Fysiotherapie Ulvenhout is Edgar Reijnaars gespecialiseerd in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson.

Call Now Button